เฮ!! ครม.อนุมัติปีใหม่หยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61

10 พ.ย.
โฆษกรัฐบาล02

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ปีนี้ มีวันหยุดรวม 4 วัน ได้แก่ วันเสาร์ที่ 30-วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค.2560 และ วันจันทร์ที่ 1-วันอังคารที่ 2 ม.ค.2561

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล