สตร.เชิญชวนประชาชนชม “จันทร์เพ็ญดวงโต” คืน 3 ธ.ค.นี้

02 ธ.ค.
สตร

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เปิดเผยว่า คืนวันที่ 3 ธันวาคมนี้ จะได้ชมดวงจันทร์เต็มดวง ซึ่งจะปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกระยะห่างประมาณ 357,973 กิโลเมตร โดยจะสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย และมีความสว่างมากกว่าประมาณ 30% หรือเรียกว่า “ซูเปอร์ฟูลมูน” (Super Full Moon) สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก หลังดวงอาทิตย์ตก ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมความสวยงามของดวงจันทร์ในคืนดังกล่าว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงโรงเรียนในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 76 จังหวัด  ที่รับมอบกล้องโทรทรรศน์จาก สดร. และโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

“ ปกติดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นรูปวงรี 1 รอบใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้นในแต่ละเดือนจะมีตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดเรียกว่า เปริจี (Perigee)  และตำแหน่งที่ไกลโลกที่สุดเรียกว่า อะโปจี (Apogee)  การที่ผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่โตกว่าปกติเล็กน้อยในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลก เป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าดวงจันทร์จะมีตำแหน่งโคจรเข้าใกล้โลกทุกเดือน แต่ดวงจันทร์ไม่ได้ปรากฏเต็มดวงทุกครั้ง ส่วนครั้งนี้เป็นดวงจันทร์เต็มดวงที่ใหญ่ในปี 2560 ถัดไปปี 2561 ดวงจันทร์เต็มดวงจะอยู่ใกล้โลกกว่านี้ในวันที่ 2 มกราคม เป็นซูเปอร์ฟูลมูนของปี 2561 “

การที่มองเห็นดวงจันทร์ขณะอยู่บริเวณใกล้ขอบฟ้าแล้วรู้สึกว่ามีขนาดปรากฏใหญ่กว่าตำแหน่งอื่น ๆ บนท้องฟ้า แท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาที่เรียกว่า “Moon Illusion” เนื่องจากบริเวณขอบฟ้ามีวัตถุให้เปรียบเทียบขนาด เช่น ภูเขา ต้นไม้ อาคาร เป็นต้น แต่บริเวณกลางท้องฟ้าไม่มีวัตถุใดมาเปรียบเทียบขนาด ทำให้ความรู้สึกการมองดวงจันทร์บริเวณกลางฟ้าดูมีขนาดเล็กกว่าปกติ

ที่มาข้อมูล:สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ