ผ่อนเพียงล้านละพัน!! นาน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มโครงการ กานดา กรุ๊ป

26 มิ.ย.
Cover SCB+KANDA

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มโครงการ กานดา กรุ๊ป

ผ่อนเพียงล้านละพัน!! นาน 12 เดือน

SCB+KANDA

หมายเหตุ

1.อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ โดยผ่อนล้านละ 1,000 บาท เฉพาะ 12 งวดแรก ระยะเวลาผ่อน 30 ปี

2.ซื้อประกัน Credit Life กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา

3.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เป็นตัวอย่างที่คำนวนตามเงื่อนไขอายุสัญญา 30 ปี ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ของลูกค้าแต่ละราย MRR=8.10% (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 58)

4.การอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Leave a comment