ประกาศ!! กรมประมงขยายเวลาต่ออายุทำงานแรงงานเรือประมง

22 ก.ย.
seaman

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ประกาศขยายเวลาต่ออายุการทำงานแรงงานต่างด้าวในเรือประมง โดยให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมายื่นเรื่องขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ก่อนวันที่ 30 ก.ย.นี้

ที่มาข้อมูล:กรมประมง