ครม. อนุมัติโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยัง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี แก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้

02 ธ.ค.
ดื่มน่ำ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีม […]