ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรฎ.เวนคืนที่ดินสร้างถนน 3 จังหวัด “ชลบุรี นครสวรรค์ หนองคาย” และสร้างรถไฟ “ภูเก็ต-เชียงใหม่”

15 ก.ย.
01

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ […]