ดีจัง!! สปสช.เพิ่ม 3 สิทธิประโยชน์บัตรทอง

07 ก.ค.
บัตรทอง

ศ.คลินิก เกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มสิทธิประโยชน์ วัคซีนและยา จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1.วัคซีนรวม 5 ชนิดคอตีบบาดทะยักไอกรนไวรัสตับอักเสบบีและโรคจากเชื้อฮิโมฟิลุส อินฟลูเอนซา ( Haemophilus influenza) สายพันธุ์ บี

2.ยาราลเทกราเวียร์(Raltegravir)

3.ยาบีวาซิซูแมบ(Bevacizumab) ให้กับผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)จำนวน 48.575 ล้านคน

โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 2562

ที่มาข้อมูล:กระทรวงสาธารณสุข