ดีจัง!!คลังเพิ่มช่องทางบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุแล้ว

12 พ.ค.
02

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้พิจารณาเพิ่มช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยผู้ที่ประสงค์จะแจ้งบริจาคใน กทม.สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแจ้งบริจาคได้ที่สถาบันการเงินของรัฐ 7 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงไทย , ธ.ออมสิน , เอสเอ็มอีแบงก์ , ธ.ก.ส. , ธอส. , ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และ บสย.

ที่มาข้อมูล:กระทรวงการคลัง