คำขวัญวันแม่ ปี60

30 ก.ค.
วันแม่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

                  “    สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

                      พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

                      เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

                      เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง

ที่มาข้อมูล:สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์