ครม.เห็นชอบแนวทางช่วยเหลือปาล์ม-ยางพารา

26 ธ.ค.
โฆษกรัฐบาล

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาปาล์ม-ยางพาราตกต่ำ ผลักดันส่งออก ประสาน ก.พลังงานรับซื้อผลิตไบโอดีเซล ประเดิม 1,200 ล้านตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา

ทีมาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล