ครม.เห็นชอบลดภาษีรถกระบะ-รถยนต์ไฟฟ้า ลดปัญหาฝุ่น

09 มี.ค.
EV car

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางลดภาษีสรรพสามิตรถกระบะ โดยรถที่ปล่อยค่า PM 2.5 ไม่เกิน 0.005 หรือสามารถใช้ B20 ได้ เก็บภาษีลดลง 1-2% และลดอัตราภาษีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนการผลิต

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล