ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ก.ประมงหวังแก้ปัญหาประมงอย่างยั่งยืน

14 มิ.ย.
ประมง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม. ) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การทำประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยในรายละเอียดการแก้ไข เช่น เรื่องเรือประมงพาณิชย์ จากเดิม กำหนดประเภท เรือพาณิชย์ จะต้องมีขนาดเรือ 10 ตันกลอส และมีกำลังเครื่องยนต์สูง แต่ในร่างพ.ร.ก.กำหนดใหม่ ระบุว่า ให้เพิ่มเรือพาณิชย์ ให้รวมถึงเรือที่มีเครื่องมือที่มีศักยภาพสูง หรือ เรือที่ดำเนินการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยได้กำหนดแบ่งแยกประเภทเรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ให้ชัดเจน ขณะเดียวกันยังกำหนดว่า ห้ามเรือพาณิชย์ เข้าเขตพื้นที่ประมงพื้นบ้านโดยเด็ดขาด ขณะที่เรือประมงพื้นบ้านหากจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่เรือประมงพาณิชย์จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางการก่อนเท่านั้น

สำหรับการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวนั้น ยังครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆด้วย เพื่อรองรับการคณะกรรมาธิการประมงของรัฐสภายุโรป ที่จะเดินทางมาติดตามการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ที่จะมาในเร็วๆนี้

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

เครดิตภาพ : thairath