ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวไทย

17 พ.ย.
img_1538460047

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย “Amazing Thailand Grand Sale Privilege Passport” 2 เดือน หนุนท่องเที่ยวไทย เพิ่มส่วนลดราคาสินค้าจากราคาคนไทย ตั้งจุดคืนภาษีต่างชาติ ยกเว้นวีซ่าเดินทางเข้าประเทศ 2 ครั้ง เพียง 1,000 บาท ผ่อนปรนวีซ่าทางบกเหมือนนั่งเครื่องบิน คาดต่างชาติเข้าไทย 38 ล้านคนในปี 61

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก