ครม.เห็นชอบนำเงินบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรม หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค

09 ต.ค.
โฆษกรัฐบาล01

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบนำเงินบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรม หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค และไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อรวมกับเงินบริจาคด้านการศึกษา สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับการต่อปี  เพื่อนำเงินช่วยเหลือรายย่อยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในการสู้คดีด้านต่างๆ เพื่อต้องขึ้นศาล ด้วยการให้ชาวบ้านยื่นขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล