ครม.เห็นชอบขยายเวลา จัดเก็บVAT 7% ถึง 30 ก.ย.62

07 ก.ค.
02

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบขยายเวลา จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% อัตราเดิม จาก 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ยอมสูญเสียรายได้ 2.58 แสนล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล