ครม.เห็นชอบการช่วยเหลือน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท

10 พ.ย.
น้ำท่วม 5

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ครัวเรือนละ 3,000 บาท แบ่งเป็นช่วงภัยพายุตาลัสและเซินกาเสร็จสิ้นวันที่ 30 พ.ย.2560 และช่วงที่เกิดพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุมเสร็จสิ้น 31 ธ.ค.2560 และโครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง รวมถึงชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี 6 เดือน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรอบวงเงินรวม 4,715.19 ล้านบาท

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

เครดิตภาพ : bangkokbiznews