ครม.อนุมัติให้ต่อสัมปทานท่าเรือน้ำลึก จ. สงขลา แห่งที่ 1

02 ธ.ค.
โฆษกรัฐบาล02

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  คณะรัฐมนตรี ( ครม.) ได้มีอนุมัติสัมปทานต่ออายุสัญญาท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา 1  และเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2 ของจังหวัดสงขลา ที่อำเภอจะนะ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล