ครม.อนุมัติโครงการทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน ตต.มูลค่าก่อสร้าง 3.04 หมื่นลบ.(เพิ่มเติม)

14 มิ.ย.
ทางด่วนพระราม 3

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีอนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระรา3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมีวงเงินลงทุนรวม 31,244 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง 30,437 ล้านบาท และ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 807 ล้านบาท โดยให้ กทพ.ใช้แหล่งเงินลงทุนโครงการจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund:TFF) ขณะที่รัฐบาลอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด
โดยโครงการดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ 19.84% และอัตราผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) อยู่ที่ 3.35%
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเริ่มจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเดือน ก.ย.60 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือน ธ.ค.60 ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง 39 เดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน มี.ค.64 ซึ่งกทพ.คาดว่าในปี 68 จะมีปริมาณจราจร 124,868 PCU/วัน และอาจเพิ่มสูงถึง 181,790 PCU/วัน
บอกจากนี้  ครม.ยังได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …ตามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

ที่มาข้อมูล: สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

เครดิตภาพ:  home