ครม.อนุมัติมาตรการช้อปช่วยชาติ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ คาดสร้างเม็ดเงินสะพัด 1 หมื่นล้าน

10 พ.ย.
ช้อปช่วยชาติ

เมื่อวันที่ 7 พฤษจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี หรือ มาตรการช้อปช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.- 3 ธ.ค.2560 โดยลดภาษีให้บุคคลธรรมดาตามที่ใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15000 บาทต่อคน

“โดยการลดหย่อนภาษีมาตรการช้อปช่วยชาติครั้งนี้ คาดว่า จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่กระทรวงการคลังประเมินว่ารัฐจะสูญเสียรายได้จากภาษีประมาณ 2000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลดหย่อนภาษีในมาตรการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ค่าโรงแรม ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล”

ที่มาข้อมูล : สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล