ครม.อนุมัติงบปรับปรุงแหล่งน้ำ

04 ส.ค.
โฆษก ครม1

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติงบกลางปี 2560 วงเงิน 468.91 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 9 จังหวัด ได้แก่ แพร่ พะเยา พิจิต สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี และพัทลุง ตามแผนบริหารจัดการน้ำ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล