ครม.อนุมัติกรอบเงินเฟ้อทั่วไปปี 61 ร้อยละ 1-4 เท่ากับปี 60

26 ธ.ค.
โฆษกรัฐบาล03

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรี  (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป้าหมายนโยบายการเงิน ประจำปี 2561 กำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2561 ร้อยละ 2.5 บวกลบร้อยละ 1.5 หรืออัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1-4 นับเป็นเป้าหมายเดียวกับปี 60 นับเป็นการกำหนดแบบยืดหยุ่นให้เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2561 มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น และจะอยู่ในกรอบเป้าหมาย โดยการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น เพื่อการรักษาสมดุลในระบบเศรษฐกิจการเงิน 3 ประการ คือ 1. การรักษาเสถียรภาพราคา ในระยะปานกลาง  การดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำและเคลื่อนไหวไม่ผันผวนมากเกินไป 2.การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ดูแลเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกับศักยภาพ และ 3.เสถียรภาพระบบการเงิน

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้เห็นชอบให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ รวม 9 ชนิดราคา ประกอบด้วย สิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังได้รับพระราชทานพระราชนุญาตการผลิตเหรียญหมุนเวียนชุดใหม่

ที่มาข้อมูล : สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล