ครม. มีมติช่วยประชาชนให้มีบ้านอยู่อาศัย ‘ซื้อบ้าน-คอนโด’ หักภาษีสูงสุด 2 แสน

04 พ.ค.
ครม

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าใช้จ่ายที่ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.- 31 ธ.ค.2562

ที่มาข้อมูล: สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล