กสทช.ดีเดย์ 15 ธ.ค. ลงทะเบียนซิมด้วยระบบสแกนใบหน้า-ลายนิ้วมือ ทั่วประเทศ 55,000 จุด

10 พ.ย.
sim

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า ตามที่ กสทช.ได้จัดให้มีการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการใช้ข้อมูลอัตลักษณ์ โดยการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบใบหน้า และได้มีการทดสอบมาระยะหนึ่ง กสทช.มีคำสั่งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ให้ผู้บริการโทรศัพท์มือถือทุกค่ายต้องจัดให้มีลงทะเบียนระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.60 ทั่วประเทศ โดยผู้ลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่เปิดบริการซิมใหม่ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน จะต้องลงทะเบียนด้วยอัตลักษณ์เหมือนกันทั้งหมด สำนักงานฯ มั่นใจว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่ายจะมีความพร้อมตามกำหนดเวลาเพื่อลงทะเบียนใน 55,000 จุด ทั่วประเทศ

“การลทะเบียนซิมด้วยอัตลักษณ์เป็นระบบที่ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยการตรวจสอบใบหน้าหรือตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อยืนยันกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยหากข้อมูลตรงกัน จะอนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการได้ ส่วนผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ก่อนกำหนด ซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนด้วยระบบอัตลักษณ์ สามารถมาลงทะเบียนซ้ำเพื่อความมั่นใจในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ กสทช.ยืนยันว่า การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งาน และประโยชน์ในการทำธุรกรรม กสทช.ยืนยันว่าจะไม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแล้วในปัจจุบันแบ่งเป็นเอไอเอส จำนวน 49.6 หมายเลข, ทรูมูฟจำนวน 34.1 เลขหมาย, ดีแทค 33.8 เลขหมาย, บริษัททีโอที จำกัด  ทีโอที 1.8 ล้านเลขหมาย และบริษัท กสท โทรคมนาคม 400,000 เลขหมาย

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยยืนยันตามข้อเสนอของสำนักงานฯ โดยแก้ไขร่างฯ หลังจากผ่านการับฟังคามคิดเห็นเพียงเล็กน้อย ขั้นตอนไปจะนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกสทช.ในการประชุมวันที่ 8 พ.ย. เพื่อขอความเห็นชอบในขั้นสุดท้ายก่อนจะประเทศร่างหลักเกณฑ์ฯให้ทันในช่วงเดือนมกราคม 2561

ที่มาข้อมูล : กสทช.
เครดิตภาพ : sanook